Share

Unutrašnja snaga daje energiju i vitalizira organizam

Postoji jedna sveobuhvatna energija, koja okružuje čoveka i koja se u svakoj kulturi naziva drugim imenom (Qi, ki, životna energija, bioenergija itd.).

Ova energija je neophodna za život. Bez nje ne bi bilo života. Ona je poput krvi, koja cirkuliše u venama. Protiče kroz razne meridijane u telu, koji imaju sličnu funkciju, kao i krvni sudovi, a bilo kakav zastoj u proticanju te energije može biti isto toliko opasan, kao i zastoj u cirkulaciji krvi. Ako energija normalno protiče kroz telo, čovek je zdrav, oseća se napunjeno energijom i obavlja svoje svakodnevne zadatke sa velikim elanom. U slučaju prekida protoka energije, pojedini delovi tela ostaju bez potrebne energije i dolazi do njihovog oboljevanja. Zaglavljenje Qi-a prouzrokuje umor, neraspoloženje, koji u dugoročnom periodu mogu dovesti do veoma ozbiljnih oboljenja, pa je zbog toga veoma bitno obratiti pažnju na sve promene, koje se dešavaju u organizmu.

Emotivno stanje organizma se smatra odgovornim za mnoge blokade meridijana, pa i raznih bolesti organizma. Razlog toga je što se za pojedine organe vezuju različite emocije, pa samim tim dugoročno mogu nastati oboljenja određenih organa.

Bes veoma štetno deluje na jetru. Žal za nekim, anksioznost i tuga negativno utiču na pluća. Kada osoba ne može nešto da prihvati, obradi ili svari, najčešće strada želudac. Strah, koji u velikoj meri slabi životnu snagu, utiče takođe i na slabljenje bubrega. U cilju očuvanja zdravlja sada već nije dovoljno redovno uzimati lekove, nego je veoma važno samo lečenje započeti od korena, odn. od lečenja uzroka psihičkih problema. Sa lekovima se veoma često samo prikrivaju simptomi, a lečenje može biti uspešno samo u slučaju da se eliminišu uzroci problema.

PROMOCIJA ⬇