Share

Puter vs margarin: Ishod višedecenijske bitke

Rezultati poslednjih istraživanja uklanjaju sve nedoumice u vezi s izborom omiljenog namaza.

Šta je puter

Maslac ili puter je mlečni proizvod vekovima zastupljen u ljudskoj ishrani. Sadrži najmanje 80% mlečne masti i potpuno je prirodna namirnica, koja obiluje lakoapsorbljivim vitaminima i mineralima. Puter je odličan izvor joda, vitamina A – važnog za pravilno funkcionisanje štitne i nadbubrežne žlezde, vitamina D – neophodnog za apsorpciju kalcijuma, kao i snažnih antioksidanasa – vitamina E i K, koji su uz mineral selen značajni u borbi sa slobodnim radikalima.

Takođe, sadrži laurinsku kiselinu, važnu za sprečavanje i lečenje gljivičnih infekcija, kao i lecitin, organsku materiju od izuzetnog značaja za metabolizam holesterola. Najnovije studije potvrdile su da je holesterol u puteru od suštinskog značaja za razvoj mozga i nervnog sistema dece, jer sadrži arahidonsku kiselinu, koja ima važnu ulogu u moždanoj funkciji, dok se zasićene masti u sastavu ove namirnice, posebno konjugovana linolna kiselina, smatraju snažnim antikancerogenim i imunogenim faktorom.

Šta je margarin

Margarin ne sadrži holesterol, ali je, za razliku od putera, visokoprepađeni industrijski proizvod. Dobija se od biljnih ulja koja se podvrgavaju procesu hidrogenizacije – izlaganju visokim temperaturama, pa se na taj način nezasićene masti pomoću metala (najčešće nikla i aluminijuma) pretvaraju u transmasti, izuzetno opasne po zdravlje. Pri prelasku u čvrstu konzistenciju ulja užegnu i poprimaju neprijatan miris, te se pribegava ispiranju proizvoda parom, izbeljivanju kaustičnom sodom i dodavanju veštačkog ukusa i boje.

Na taj način dobija se finalni proizvod – margarin, koji pored štetnih transmasti sadrži i brojne druge hemikalije, poput ekstrakcijskog benzina heksana, acetona, fosforne kiseline, metanola i PHA poliaromatskih ugljovodonika, jedne od najjačih kancerogenih materija. Prehrambena industrija pribegava hidrogenizaciji ulja kako bi se omogućila bolja mazivost i poboljšao ukus krajnjeg proizvoda, ali i da bi mu se produžio rok trajanja, pa tako margarin može godinama stajati na policama bez bojazni od kvarenja!

IZVOR: biomagazin.rs

PROMOCIJA ⬇