Share

Kako biti srećan uz pomoć Feng shui?

Život svakog čoveka prema kineskoj tradiciji je određen sa tri vrste sreće: nebeska, zemljana i lična. Da bi čovek bio srećan, potrebno je da stvori ravnotežu između njih. Treba znati da se sa nebeskom srećom ne može upravljati, ali uz pomoć Feng shui-a može uticati na zemaljsku sreću.

Od nebeske sreće zavisi gde će se čovek roditi, kao i to da li će biti uspešan u životu ili će svoj život provesti u siromaštvu. Feng shui pruža mogućnost da se utiče na zemaljsku sreću. Njegova pravilna upotreba omogućava stvaranje ravnoteže između čoveka i njegove okoline.

Kako se može privući sreća u dom? Kada je dom ispunjen sa smehom i radošću pozitivna energija će se brzo proširiti, a boravak u njemu će biti veoma prijatan. Na atmosferu doma može negativno delovati depresivnost, nervoza i odbojnost, jer stvaraju negativan či i sprečavaju čoveka u tome da bude srećan.

Za prečišćavanje či se može upotrebiti i glas. Zvučni talasi dovode do vibriranja vazduha i do buđenja či. Pokretanjem energije u prostoru se stara energija zamenjuje sa novim.

Veoma je bitno da se dom napuni sa predmetima, koji su nam dragi. To mogu biti fotografije, slike ili neki ukrasi. Sa muzikom i bojama se može stvoriti još više smeha i radosti.

Na energiju u domu mogu uticati i deca. Kada se oni raduju, aktivno emituju či u spoljnu sredinu.  

Nije svejedno ni to gde se nalazi krevet čoveka. Či vezan za severozapad je idealan za prepoznavanje poslovnih mogućnosti, međutim da bi čovek ostao usredsređen i precizan potrebno je da se okruži i jangom.      

Kineska kultura je veoma neobična, ali brojne činjenice pokazuju da metode primenjivane u ovoj kulturi imaju zaista pozitivne efekte.

PROMOCIJA ⬇