Share

Imati jak karakter i biti uspešan

U svetu postoje različiti tipovi ljudi, neko ima malo slabiji karakter, a neko možda i previše samopouzdanja.

Osobe sa puno samopouzdanja i jakog karaktera uglavnom prvo brinu o sebi. Imaju jednostavno, realno i praktično shvatanje, i pre ne go što stupe u bilo kakav kontakt sa drugim trude da najpre obezbede sva sredstva potrebnih za održavanje egzistencije. Osobe jakog karaktera ne dozvoljavaju da se bilo ko umeša u njihov život. Ovde se ne radi o svojevoljnosti ili sebičnosti, nego žive onako kako to smatraju ispravnim. Osnovni moto im je živeti punim plućima i ostaviti druge da žive.

Ovi ljudi veoma često razgovaraju sa samim sobom, naročito u situacijama kada nisu u mogućnosti da naglas izgovore ono što misle. Međutim ovo ih ne sprečava uvek da ipak kažu svoje mišljenje, iako mnogo puta na taj način povrede druge.

Osoba, koja zaista zna šta želi itekako zna da kaže „Ne“. Neće raditi prekovremeno bespotrebno, praviti usluge drugima, davati novac u zajam ili raditi nešto što ne želi. Zna da kaže „ne“ i ne pokorava se ničijoj volji. Oni uvek žele više i nikad nisu zadovoljni sa onim što imaju. Uvek žele najbolje za sebe i za svoje voljene.

Današnje savremeno društvo nameće ljudima činjenicu da moraju da žive prema određenim pravilima i određenim načinom života. Osobe jakog karaktera ne prihvataju ove namete, uglavnom preferiraju slobodu i teže ka dostizanju sreće. Živeti život tako da se uživa u svakom njegovom momentu je moto svake osobe jakog karaktera. Jak karakter nije uvek vrlina, ali svakako pomaže u postizanju ciljeva.

PROMOCIJA ⬇