Share

Da li je potrebno biti lepa žena da bi biste imali dugu vezu?

Velika većina žena je uglavnom nezadovoljna sa sobom, međutim iako se o tome manje govori ista situacija je i sa muškarcima. Prema nekom trendu, koju diktira savremeni svet sve se više propagira savršeni izgled. Žene polaku počinju da liče jedna na drugu, puštaju kosu, imaju veštačke nokte, ugrađuju silikone i trude se da budu što savršenije. Na žalost u velikom broju slučajeva ove osobine odbijaju muškarce, koji se plaše da započnu bilo kakve odnose sa njima.

Prosečni muškarci obično izbegavaju preterano lepe i zgodne žene i obično ih smatraju „lakom robom“, a za svog životnog saputnika biraju ženu, koja je prosečno lepa, ne ističe se preterano iz svoje okoline i čija pojava utiče pozitivno njih.

Muškarci veoma retko biraju lepe žene za duži period, jer prema nekim uopšteno prihvaćenim činjenicama vežina stanovništva smatra da su lepe žene glupe. Naravno to uopšte ne mora da bude istinito. U slučaju da je žena lepa i još i pametna, tada muškarci takođe stvaraju predrasude o njima, jer smatraju da one imaju previše očekivanja, koji oni neće moći da ispune.

Ako se ipak odluče da uđu u vezu sa ovakvim ženama, pokušavaju da ih nadmaše, omalovažavajući ih i prikazujući sebe kao jedinke viših rasa. Ovakve muškarce treba izbegavati iz daleka, jer mogu veoma destruktivno uticati na ličnost žene. Ovakvim muškarcima žene služe kao oruđe, koji stave sa strane kada im dosadi.

Uvek se treba truditi da se partneri međusobno poštuju, jer je za izgrađivanje dobrih odnosa ova karakterna osobina veoma važna. Razgovor i međusobno razumevanje je neizostavan „sastojak“ svake veze.

PROMOCIJA ⬇