Share

Biorezonantnom terapijom protiv migrene

Budući da gotovo svaka peta žena danas boluje od migrena, na primeru glavobolja objasnićemo šta je to biorezonantna terapija i kako nam ona može pomoći da organizam dovedemo u ravnotežu, a time i otklonimo različite tegobe, smanjimo učestalost migrenoznih napada i njihov intenzitet.

Biorezonantna terapija, kao jedna od metoda kvantne medicine, pokazala se veoma efikasnom u lečenju brojnih bolesnih stanja, naročito hroničnih čiji uzrok nije jasno definisan.

Ova metoda sastoji se iz dva dela – dijagnostike (koja podrazumeva pregled čitavog organizma, na osnovu čega se može videti šta je u organizmu narušeno) i terapije (koju lekar definiše u skladu s postavljenom dijagnozom).

Važno je napomenuti da se biorezonantnom metodom ne mogu ustanoviti tačni uzroci konkretnih bolesti, ali mogu da se definišu i otklone svi njihovi potencijalni okidači.

O ČEMU SE, ZAPRAVO, RADI

Naime, biorezonantna terapija zasniva se na poznavanju elektromagnetnog polja živih organizama i njihovih karakterističnih frekvencija. Svaka ćelija u našem organizmu ima svoju idealnu frekvenciju, koja nastaje kao rezultat biohemijskih procesa u njoj.

Ta frekvencija može biti narušena pod uticajem različitih faktora – alergena, bakterija, virusa, teških metala, komponenti hrane, kozmetike i drugih štetnih uticaja iz spoljašnje sredine, što za posledicu ima i narušavanje balansa organizma, čime se stvaraju uslovi za razvoj različitih tegoba i bolesti. Ova potpuno bezbolna tehnika ima mogućnost korigovanja narušenih frekvencija ćelija, čime se organizam podstiče na samoizlečenje.

Bez obzira na to zbog čega ste potražili pomoć, prvi pregled, na kome lekar postavlja dijagnozu, uvek izgleda isto. Pacijent za vreme pregleda sedi ili leži, može da čita, sluša muziku ili da se opušta u prijatnom ambijentu. Na leđa mu se postavi elektroda preko koje aparat prima informacije, dok mu je u ruci elektroda povezana s aparatom. Na taj način aparat detektuje izmenjene električne aktivnosti te dobijene podatke dalje analizira.

Nakon toga lekar-terapeut pomoću elektomagnetne pipete, koju prislanja na ampule gde se nalaze frekvencije određenih virusa, bakterija, alergena i toksina, ispituje njihovo prisustvo u organizmu. Te strane supstance, budući da se po talasnom obrascu razlikuju od zdravih ćelija, svojim prisustvom u organizmu menjaju ćelijski talasni obrazac. Kad postavi dijagnozu, lekar-terapeut određuje terapiju, koja se može sprovesti na dva načina – tako što telo koristi korigovane, prethodno detektovane, sopstvene elektromagnetne talase koji mu se vraćaju, ”podsećajući” ga na njegovo zdravo stanje i pomažući mu da ga ponovo uspostavi.

Drugi način jeste izlaganje tela talasima čije su frekvencije memorisane u samom aparatu, nakon čega  organizam postaje desenzibilan na alergene, selektivno se uništavaju patogeni mikroorganizmi i teški metali, a imunosistem jača.

IZVOR: biomagazin.rs

PROMOCIJA ⬇